Yritysesittely

Electrix on vuonna 1989 perustettu perheyritys, joka on toiminut perustamisestaan lähtien Pälkäneen toimitiloissaan. Electrixin toimintaperiaatteisiin kuuluu omien tuotteiden valmistus ja vahva asiakaslähtöinen tuotekehitys. Electrixin kokonaisvaltaiseen palveluun kuuluvat mm. mittaustekniset ratkaisut, mittaustietojen käsittely ja analysointi, käyttökoulutus ja vahva tekninen tuki. Tavoitteemme on aina olla teknisesti ja innovatiivisesti askeleen edellä muita valmistajia.

Olemme osallistuneet säännöllisesti useisiin yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuihin tuotekehityshankkeisiin, jotka tyypillisesti liittyvät Innovaatiorahoituskeskus Tekesin teknologiaohjelmiin. Electrixin kehittämiä sähköenergian mittauslaitteita ovat mm. digitaaliset EDPQ -mittarit, eQL Laatuvahti sekä eQL Care -mittalaitteet ja eQL Manager -analysointiohjelmisto.

Pitkäaikainen yhteistyömme Teknologien tutkimuskeskus VTT Oy:n kanssa on alkanut yhtiön perustamisesta lähtien. Tiivistä teknologiayhteistyötä teemme myös Tampereen teknillisen yliopiston sekä Aalto-yliopiston kanssa. 90-luvun alussa lanseerasimme mikroprosessoripohjaisen EDPQ -mittarin, jossa oli toteutettuna sekä pätö- että loisenergian kaksisuuntainen mittaus samassa mittarissa. Yrityksen alkuaikoina sähkön laatu käsitti ainoastaan jännitetason mittauksen.

Vuosien saatossa tuotekehitystyön tuloksena sekä komponenttien nopeuden ja laskentakyvyn kehittymisen myötä EDPQ -mittariin on pystytty jännitteen ja virran mittaamisen lisäksi tuomaan yhä monipuolisemmin sähkön laatusuureiden mittauksia, kuten esimerkiksi harmoniset yliaallot, kuopat, kohoumat, välkyntä. Tänä päivänä yksinomaan jännitteen laatusuureita laatuvahtimittari mittaa useita kymmeniä. Tämän lisäksi on mahdollista mitata myös monipuolisesti virta- ja tehokomponentteja, sekä analysoida niiden vaikutusta sähkön laatuun. Kehityksen myötä edistyksellisestä sähköenergiamittarista on kehittynyt monipuolinen sähkön laatuvahtimittari.

Laaja-alainen yhteistyö tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa on auttanut yritystämme kehittymään sähkön laadunmittauksen asiantuntijaksi.


Viimeisimpiä tuotekehitys- ja teknologiaohjelmia, joihin olemme osallistuneet


Tuotekehityshankkeet

SWG 2016-2018
Solar, Wind power and the Grid stability

FRS 2016 – 2018
Finnish Solar Revolution

FLEXe 2015 - 2016
Future Energy System

SGEM 2012 - 2014
Smart Grids and Energy Markets

DIEM 2010 - 2012
Devices and Interoperability Ecosystem in Buildings


Teknologiaohjelmat

SHOK 2008 - 2016
Strategisen huippuosaamisen keskittymät

DENSY 2003 - 2007
Hajautettu sähköntuotanto


Yhteistyökumppanit


Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu


Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LTY


Tampereen teknillinen yliopisto, TTY


Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy


Aidon Oy


Comsel System Oy


Kuumic Oy


PowerQ Oy