Tuotteet

Electrixin eQL -tuoteperheen tuotteet on kehitetty sähkön jakeluverkon sähkön laadun seurantaan. eQL Laatuvahtimittari mittaa ja tallettaa monipuolisten energiatietojen lisäksi useita kymmeniä jännitteen laatusuureita, kuten epäsymmetriat, kokonaissäröt, välkyntä, jne. eQL Laatuvahtijärjestelmällä sähkön laadun seuranta on toteutettavissa kustannustehokkaasti koko sähkönjakelujärjestelmän kaikilla tasoilla aina sähköasemilta loppukäyttäjälle asti. Laadunseurannan lisäksi järjestelmän avulla on mahdollista valvoa PJ-verkon vikatilanteita ja saada niistä automaattisesti hälytykset verkkoyhtiön valvomoon.

Mittaustietojen luenta tapahtuu automaattisesti eQL Reader -ohjelmistolla käyttäen tiedonsiirtoväylänä joko 3G-verkkoa tai Ethernet-verkkoa. Mittaustietojen käsittely toteutetaan eQL Manager tai PowerQ Oy:n PQNet -sovellusta käyttäen, jotka molemmat mahdollistavat monipuolisen tietojen käsittelyn. Laaturaportoinnin laskenta pohjautuu EN 50160 standardiin.

eQL Laatuvahdit

Electrixin eQL -tuoteperheen tuotteet on kehitetty sähkön jakeluverkon sähkön laadun seurantaan. eQL Laatuvahtimittari mittaa ja tallettaa monipuolisten energiatietojen lisäksi useita kymmeniä jännitteen laatusuureita, kuten epäsymmetriat, kokonaissäröt, välkyntä, jne. eQL Laatuvahtijärjestelmällä sähkön laadun seuranta on toteutettavissa kustannustehokkaasti koko sähkönjakelujärjestelmän kaikilla tasoilla aina sähköasemilta loppukäyttäjälle asti. Laadunseurannan lisäksi järjestelmän avulla on mahdollista valvoa PJ-verkon vikatilanteita ja saada niistä automaattisesti hälytykset verkkoyhtiön valvomoon. Mittaustietojen luenta tapahtuu automaattisesti eQL Reader -ohjelmistolla käyttäen tiedonsiirtoväylänä joko 3G-verkkoa tai Ethernet-verkkoa. Mittaustietojen käsittely toteutetaan eQL Manager tai PowerQ Oy:n PQNet -sovellusta käyttäen, jotka molemmat mahdollistavat monipuolisen tietojen käsittelyn. Laaturaportoinnin laskenta pohjautuu EN 50160 standardiin.

eQL Laatuvahteja valmistamme kahta eri versiota: EDF3GL-mittari sekä EDF3GLD DIN-mittari, kuvat ja tekniset tiedot alla.

EDPQ -mittari

Electrixin digitaaliset EDPQ -mittarit mittaavat pätöenergian kahteen suuntaan, sekä loisenergian sekä induktiivisena että kapasitiivisena. Impulssilähdöt ovat vakiona kaikissa EDPQ -sarjan mittareissa. Moduulirakenteiset mittarit ovat helposti laajennettavissa monipuolisiksi sähköenergian mittalaitteiksi, etäluettaviksi tuntirekisteröinti- tai laatuvahtimittareiksi. EDPQ -sarjan mittarit ovat saatavissa myös erikoisarvoilla, kuten 1A, 60Hz, 480V, normaalilla toimitusajalla.

EDPQ -mittari

- EDPQ -mittarin mitat
- EDPQ -mittarin kytkentäkuvat

eQL Gateway - EDTM3GW  etäluentamoduuli

EDTM3GW etäluentamoduuli muodostaa nopean etäyhteyden Wimo 6CP10 –mittalaitteen ja luentapalvelimen välille  3G –verkon kautta.

Mittaustiedot Wimo 6CP10 -mittalaitteelta luetaan automaattisesti palvelimelle muutaman minuutin välein. Lisäksi etäluentamoduuli havaitsee rekisteröidyt hälytykset siirtäen ne välittömästi luentapalvelimelle sekä haluttaessa myös valvomoon IEC 104 protokollan mukaisesti.

EDTM3GW etäluentamoduuli ei tarvitse erillistä jännitesyöttöä ja laite on varustettu riittävällä varakäynnillä, joka mahdollistaa sähkökatkohälytyksen lähettämisen valvomoon.

eQL Ohjelmistot

Electrix on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa monipuoliset ohjelmistot sähkön laadun mittaustietojen analysointiin ja raportointiin.

Ohjelmistojen avulla sähkön laatumittaustiedoista on mahdollista muodostaa myös tuntimittaussarjat.

eQL Reader-ohjelmistolla etäluetaan eQL Laatuvahti -mittarit joko 3G tai Ethernet -verkon kautta.

eQL Manager sovelluksella voidaan hallita mittauspisteitä sekä tarkastella ja raportoida mittaustuloksia. Laaturaportoinnin laskenta perustuu EN 50160 normiin.

eQL Driver -ohjelmisto mahdollistaa EDF3GL ja EDFTL mittareiden luennan Aidon Oy:n Gateware-etäluentaohjelmistolla.

eQL Manager sähkön laaturaporttimalli

Tuote-edustukset

Fluke Finland Oy:n tuotevalikoimasta Electrixillä on Fluke sähkönlaatuanalysaattoreiden ja Fluke Norma tarkkuustehoanalysaattoreiden edustus.

Analysaattoreiden tuote- ja tekniset tiedot löytyvät sivulta www.fluke.com