Palvelut

Sähkön laadun mittauspalvelu

Sähkön laadun ja sähkönmittauksen asiantuntijana tarjoamme myös mittauspalvelua. Valikoimaamme kuuluvat sekä lyhytaikaiset sähkön laadun tarkistusmittaukset että pitkäkestoiset kiinteät sähköasema- ja asiakasmittaukset. Puoleemme voi kääntyä kaikissa sähköenergian mittausteknisissä ja sähkön laadun mittaukseen liittyvissä ongelmissa. Asiakasreklamaatio-tapauksissa tulemme tarvittaessa paikan päälle tekemään sähkön laadun mittaustutkimuksen. Mittauksen toteutamme joko itse tai yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa. Mittaustulosten analysoinnin tuloksena asiakkaalle lähetetään sähkön laaturaportti sekä tarvittaessa kirjallinen selvitys.

Koulutus ja konsultointi

eQL Käyttäjäpäivät on kaksipäiväinen koulutustilaisuus, jonka aikana tutustumme uusimpiin tuotteisiimme ja pohdimme tulevia kehitystarpeita. Käyttäjäpäivät tarjoaa hyvän mahdollisuuden kuulla asiakkaiden tarpeita ja toiveita sähkön laadun mittauksen suhteen.

"Sähkön laadun hallinta" - seminaarin järjestämme vuosittain yhteistyössä Energiateollisuus ry:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Seminaarissa käsittelemme sähkön jakeluverkon käyttövarmuuteen ja turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia aiheita kuin myös sähkön jakelun sekä sähkön laadun mittauksen ongelmatilanteiden ratkaisuja. Seminaariin osallistuu eri verkkoyhtiöiden sekä viranomaistahon edustajia, laitevalmistajia ja tutkijoita.

Toimintaamme kuuluvat myös asiakkaiden luona toteutetut räätälöidyt koulutustilaisuudet.